Instalacja, administracja i konfiguracja serwerów

Oferujemy usługi z zakresu instalacji i konfiguracji klastrów wysokiej dostępności (HA – High Availability w oparciu o np. Proxmox), klastrów dyskowych CEPH, automatyzacji zadań, administrowania i konfiguracji serwerów dedykowanych (dzierżawione serwery fizyczne w centrach danych, fizyczne maszyny u klienta), serwerów wirtualnych (serwery  VPN, serwery wirtualne w infrastrukturze klienta, serwery wirtualne w chmurze np. Azure, AWS itp.)

 • Instalacja, konfiguracja środowisk (klastrów) wysokiej dostępności (wysoko dostępnych) HA (High Availability) w oparciu o m.in. Proxmox VE

 • Instalacja, konfiguracja klastrów dyskowych CEPH

 • administracja i konfiguracja serwerów dedykowanych (Linux, Windows Server)

 • automatyzacja zadań z wykorzystaniem narzędzia Ansible

 • administracja i konfiguracja środowisk wirtualizacji (Proxmox VE, KVM, OpenVZ, LXC, VirtualBox, VMWare)

 • instalacja i konfiguracja serwerów baz danych (MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL)

 • instalacja i konfiguracja serwerów/urządzeń do przechowywania danych (NAS/Storage)

 • instalacja, konfiguracja chmur jak Owncloud/Nextcloud

 • administracja usługami hostingowymi klienta (WWW, poczta email, FTP i inne)

Monitoring zasobów, sieci, serwerów

Oferujemy usługi z zakresu wdrożenia, instalacji i konfiguracji systemu monitoringu: zasobów, serwerów, urządzeń sieciowych oraz konfiguracji powiadomień alarmowych wysyłanych przez email, SMS.

 • instalacja i konfiguracja narzędzia Nagios (oraz integracja z narzędziem Grafana)

 • instalacja i konfiguracja Cacti

Administrowanie urządzeniami sieciowymi

Oferujemy usługi z zakresu administracji urządzeniami sieciowymi w istniejącej infrastrukturze sieciowej klienta, konfiguracji aktualnych urządzeń jak i nowych, rozbudowy i modernizacji sieci klienta.

 • administracja routerami (w tym także urządzeniami Mikrotik, pfSense), konfiguracja routingu, zabezpieczeń, przekierowań portów

 • administracja switchami zarządzalnymi (m.in. konfiguracja VLAN)

 • konfiguracja połączeń VPN S2S i P2S (IPSec/L2TP, OpenVPN, PPTP), sieci wirtualnych VLAN, punktów dostępowych WiFi

 • administracja infrastrukturą sieciową, doradztwo w zakresie budowy oraz modernizacji sieci komputerowych

 • pomoc w podłączaniu nowych placówek oraz urządzeń do struktury firmy

Outsourcing IT

Opieka informatyczna z zakresu usług informatycznych. Wyceny obsługi uzgadniamy indywidualnie z klientem zależnie od potrzeb firmy, wielkości infrastruktury IT, zakresu usług jakie mamy świadczyć.

 • administrowanie i zarządzanie infrastrukturą sieciową w firmie

 • zarządzanie środowiskami wirtualnymi i serwerami Linux oraz Windows

 • pomoc w konfiguracji, budowie środowisk i stanowisk testowych / prototypowych oraz produkcyjnych

 • administrowanie i zarządzanie sprzętem komputerowym firmy

 • pomoc we wdrażaniu nowego oprogramowania oraz nowych rozwiązań w firmie

 • obsługa oraz pomoc w instalacji i konfiguracji: kontrolerów wersji (GIT, SVN),  oprogramowania i sprzętu do przechowywania danych (NAS/Storage, OpenMediaVault, FreeNas, Nas4Free), usług różnego typu jak np. OwnCloud / NextCloud, GitLab, Redmine / EasyRedmine, Phabricator itd.

 • pomoc w migracji oprogramowania oraz baz danych na inne platformy / do nowszych wersji

 • reinstalacje systemu operacyjnego, instalacja wymaganego oprogramowania, serwis sprzętu komputerowego

Programowanie

Oferujemy pomoc w budowie projektów do założeń w tym także nietypowych rozwiązań na potrzeby np. escape room, na halach produkcyjnych, biurach (elektroniczna karta pracy pracownika, rejestracja pracy akordowej  itp.), integracji istniejących systemów w firmie, integracji systemów inteligentnych budynków z systemami informatycznymi, realizacji innych podobnych oraz nietypowych projektów, które wymagają stworzenia skryptów lub programów dostosowanych do projektu. 

 • tworzenie oraz pomoc w budowie prototypów

 • projektowanie i tworzenie aplikacji komputerowych współpracujących z webserwisami, bazami danych (MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Microsoft SQL)

 • tworzenie aplikacji oraz skryptów komputerowych na potrzeby realizacji projektów oraz ich założeń

 • tworzenie aplikacji komputerowych współpracujących z / sterujących automatyką sterowaną RS485 (np. falowniki) w protokole ModBus, sterownikami i urządzeniami sterowanymi przez Ethernet, TCP/IP, RS232